หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

น้ำท่วม

หลังจากที่ประชาชนหลายพื้นที่ใน จังหวัดต่าง ๆ กำลังประสบปัญหาอุกภัยน้ำท่วมอย่างหนักนั้น ล่าสุด ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวถึงความห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาตลอด โดยพระองค์ได้อุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเรื่องน้ำ ทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม จะเห็นได้ว่าก่อนพระองค์เสด็จฯ ประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ ประชุมและพระราชทานคำเสนอแนะ เพราะน้ำก้อนหนึ่งผ่านหลายจังหวัด การประสานงานและการจัดการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

แนะนำิblogใหม่

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา[1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ